Õppekeskkonna kirjeldus

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, arvutid, dataprojektor või siis interaktiivset tahvlit, tasuta WiFi, printer).

Koolituskeskusel võimaldab õppekava nõuetele vastava teoreetilise ja praktilise koolituse läbiviimist.

Varustus: lauad ja toolid õppijatele, õpetaja laud ja tool. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolitusruumid vastavad tervisekaitsenõuetele.