Alla Zarubina

Project Description

Kõrgharidus: Tallinna Pedagoogikaülikool
Eriala: eesti keele (kui võõrkele) ja kultuuriloo õpetaja.
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 19 aastat.