В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

01.03.2019 — 28.02.2020 Kivila 9, Tallinn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 240 ak.t. (millest 200 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 40 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 2440,00 €

Kursus jaguneb moodulid:
1 moodul – õppe kogumaht on 120 ak. t. (millest on 100 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 1220,00 €

2 moodul – õppe kogumaht on 120 ak. t. (millest on 100 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 1220,00 €

Koolituse sisu

06.02.2019 – 28.06.2019
Mooduli 1 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on rääkimisoskus ja on kuulamisoskuse arendamine. Õppija oskab rääkida igapäevateemadel, kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Õppija saab aru tekstidest, oskab neid tõlgendada ja oskab antud teemadel vestelda. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

05.08.2019 – 31.12.2019
Mooduli 2 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on lugemis- ja kirjutamisoskus. Õppija oskab kirjutada tekste, täita ankeete, kirjutada kirju ja täita lihtsaid ametidokumente. Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

Inform Club õppekava B1

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018