В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

В1-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

04.03.2019 – 28.02.2020 Gildi 17, Tallinn
05.03.2019 – 28.02.2020 Vindi 3, Tallinn

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 240 ak.t. (millest 200 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 40 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 2440,00 €

Kursus jaguneb moodulid:
1 moodul – õppe kogumaht on 180 ak. t. (millest on 160 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 1952,00 €

2 moodul – õppe kogumaht on 60 ak. t. (millest on 40 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 20 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 488,00 €

Koolituse sisu

04.03.2019 – 29.11.2019
05.03.2019 – 31.10.2019
Mooduli 1 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on rääkimisoskus ja on kuulamisoskuse arendamine. Õppija oskab rääkida igapäevateemadel, kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Õppija saab aru tekstidest, oskab neid tõlgendada ja oskab antud teemadel vestelda. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega. Õppija oskab kirjutada tekste, täita ankeete, kirjutada kirju ja täita lihtsaid ametidokumente.

04.11.2019 – 20.02.2020
02.12.2019 – 28.02.2020
Mooduli 2 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on lugemis- ja kirjutamisoskus. Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

Inform Club õppekava B1

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018