Müüja: klienditeeninduse alused

Müüja: klienditeeninduse alused

01.19 – (kokkuleppel üliõpilastega)
02.19 – (kokkuleppel üliõpilastega)
03.19 – (kokkuleppel üliõpilastega)

 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

220 akadeemilist tundi, millest 140 a.t. teoreetilist ettevalmistust, 80 a.t. õppepraktikat.

Toimumise koht:Tallinn.

Koolituse maksumus: 1400,00 euro; 10,00 euro/1 tund.

Õppekeel: vene keel.

Koolituse sisu

 1. Teeninduse olemus ja mõiste.
 2. Teeninduskultuur ja kutse-eetika.
 3. Suhtlemispsühholoogia alused.
 4. Meeskonnatöö.
 5. Teeninduspsühholoogia.
 6. Stressi juhtimine ja enesekontroll.
 7. Klienditeenindaja kutse-eetika.
 8. Erinevad müügitehnikad.
 9. Müügiprotsessi korraldamine.
 10. Töökeskkonna ohutuse alused.
 11. Hügieeniõpe.
 12. Kaupade käitlemine ja kaubatundmine.
 13. Kauba väljapanek ja merchandisingu alused.
 14. Kaubanduse valdkonna seadusandlus.
 15. Teenindusalane eesti keel.
 16. Kaubanduslikud seadmed ja kassatöö.

Koolituse kirjeldus

Koolitus sisaldab teoreetilist ja praktilist õpet:

 1. Koolitus algab teooriaõppest, mille käigus rakendatakse järgmised õppemeetodid: loeng, aktiviseerimisharjutused, juhtumianalüüsid, arutelud, seminarid, rühmatööd.
 2. Õppepraktika käigus juhendaja juhendamisel teostatakse praktilised hooldusharjutused, harjutatakse oskust rakendada loengumaterjale praktikas ja oskust kontrollida iseenda toiminguid.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 1. võtab kaubad saatedokumentide alusel vastu koguseliselt ja kvaliteediliselt, järgides kaubagrupile kehtestatud nõudeid (kvaliteet, märgistused, realiseerimisajad jm).
 2. rakendab oma töös kliendikeskse suhtlemise põhimõtteid.
 3. loob positiivse kliendikontakti ja selgitab kliendi vajadused.
 4. tutvustab kaupu, nimetades selle peamiseid omadusi.
 5. nõustab klienti kauba valikul.
 6. käsitleb pretensioone vastavalt nõuetele.
 7. kasutab teenindamisel ja müümisel erialast terminoloogiat.
 8. järgib kutsealaga seonduvaid tööhügieeni nõudeid.
 9. järgib kaubandusega seotud õigusaktides kehtestatud nõudeid.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018