Arvutikasutamine digiajastul. Koolitus hooldustöötajatele

Arvutikasutamine digiajastul. Koolitus hooldustöötajatele

Tallinn, Tartu

 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

140 akadeemilist tundi-

Toimumise koht: Tallinn.

Koolituse maksumus: 1400,00 euro; 10,00 euro/1 tund.

Õppekeel: vene keel.

Koolituse sisu

 1. Arvuti põhitõed.
 2. Interneti põhitõed.
 3. Tekstitöötlus.
 4. Tabelitöötlus.
 5. Andmebaasid.
 6. IT turvalisus.
 7. Koostöö internetis.

Koolituse kirjeldus

Koolitus sisaldab teoreetilist materjali (loenguid) ja praktilist osa. Õppepraktika käigus harjutakse oskust rakendada loengumaterjale praktikas, oskust kontrollida iseenda toiminguid ja sihikindlus tulemuse saavutamisel.
Koolitus algab teooriaõppest, mille järel tuleb praktiliste oskuste omandamine.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

 1. Kasutab arvutit oma igapäevases töös, arvestades IT turvalisuse põhitõtesid;
 2. loob arvutiga kirjalikke töid, kasutades teksti redigeerimise erinevaid võimalusi;
 3. loob originaaltöid rakendades informatsiooni kogumiseks, hindamiseks ja kasutamiseks digitaalseid vahendeid;
 4. kasutab teadlikult veebimaterjale käitudes seaduslikult ja eetiliselt;
 5. kasutab digitaalseid vahendeid teabe edastamiseks ja tööalase arengu reflekteerimiseks;
 6. kasutab digitaalset meediat ja keskkondi suhtlemiseks ja koostööks.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018