A2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

A2-tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolitus

08.03.2019 – 28.02.2020 Kangelaste 38, Narva

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 250 ak.t. (millest 200 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 50 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 2440,00 €

Kursus jaguneb moodulid:
1 moodul – õppe kogumaht on 175 ak. t. (millest on 150 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 25 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 1830,00 €

2 moodul – õppe kogumaht on 75 ak. t. (millest on 50 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 25 ak. t. iseseisvat tööd).
hind – 610,00 €

Koolituse sisu

08.03.2019 – 11.10.2019
Mooduli 1 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on rääkimisoskus ja on kuulamisoskuse arendamine. Õppija oskab rääkida igapäevateemadel, kuulata ja mõista lihtsaid tekste. Õppija saab aru tekstidest, oskab neid tõlgendada ja oskab antud teemadel vestelda. Suurendatakse sõnavara seonduvalt õppekava teemadega.

04.11.2019 – 28.02.2020
Mooduli 2 käigus arendatakse kõiki osaoskusi, kuid fokuseeritud on lugemis- ja kirjutamisoskus.  Selleks on spetsiaalselt kokku pandud õppematerjal, mis on suunatud kõikide keele osaoskuste lihvimisele ning edukale eksami sooritusele.

Inform Club õppekava A2-200

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018