Tööalase inglise suhtluskeele kursused

Tööalase inglise suhtluskeele kursused

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppe kogumaht: 150 ak.t. (millest 120 ak. t. auditoorset õpet klassiruumis ja 30 ak. t. iseseisvat tööd).

Koolituse maksumus: 2412,00 eur

Koolituse sisu

Inglise keele algtase. Laieneb kõnekeele praktikas sageli korduvate väljendite vara, leksikaalseid oskusi iseloomustab suurem teadlikkus sellistes eluvaldkondades nagu perekond, ostud, uudised, töö, ametlik suuline kõne.

Kursus võimaldab suhelda välisfirmade ja kampaaniate esindajatega. Luua äritegevus, saada aru elementaarsetest tekstidest, kirjutada alla lepingutele.

Inglise keele valdamine soodustab kampaania käibe kasvu, Eestisse investeeringute meelitamise, suurendab intellektuaalse inimressursi ekspordi konsaltingu teenuste kujul, juriidilist ja finantskonsulteerimist.

Firma personali inglise keele valdamine elementaarsel tasemel soodustab firmade- partnerite meelitamise välisriikidest.

Inform Club oppekava inglise keele A2

Õpiväljundid

Koolituse läbinud õppija:

– omab suulise kõne arenenud oskusi,

– oskab lugeda ja kirjutada omandatud keelematerjali sisaldavaid tekste ilma sõnaraamatuta,

– omandab  ning arendab praktilise suhtluse oskusi igapäevastes olukordades, sotsiaal-kultuuri ja kutsealal.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018